Justering av Coilovers: Utan justerbar nedre infästning

Utan justerbar nedre infästning

De coiloversatser som ligger i budgetklassen har ingen nedre infästning som går att flytta. Det gör att man inte kan korta ner coiloverns längd utan att påverka hårdheten. Det beror på att för att sänka måste man sänka ner fjäderns nedre infästning vilket då gör att övre infästningen kommer följa med ner. Problemet är då att hårdheten ökar markant eftersom fjädringsvägen kortas ner.

1 Släpp på låsringen med hjälp av ställnycklar.

 

2 Justera sedan den övre ställringen som ställer höjden på coilovern.

3 Nu när höjden är justerad, dra sedan tillbaka den nedre låsringen för att låsa fast fjädern.

*Har du justerbar nedre infästning? Se denna istället:
Justering av Coilovers: Med justerbar nedre infästning