Bredbandslambda: Varför är den så viktig?

BREDBANDSLAMBDA

Vad är en bredbandslambda och vad har man den till?

En lambdasonds uppgift är att hålla koll på mängden syre som avgaserna består av. Genom att få reda på detta så kan motorstyrningen räkna ut om motorn går fett eller magert och sedan kompensera för det. En smallbandslambda, som sitter i de flesta bilar kan bara mäta ifall motorn går fett eller magert. En bredbandslambda kan däremot mäta hur fett eller hur magert den går. Man kan alltså säga att de gör samma sak men bredbandslambda kan mäta ett större område.

Detta har vi användning av när vi trimmar motorer. Då är det mycket viktigare att veta exakt hur man ligger för att kunna kompensera för det. Det räcker alltså inte att veta på vilken sida om lambda 1.0 vi är, utan hur långt därifrån.
När man letar maxeffekt ur en bil så siktar man mot 0,82(12,4:1). Det är den effektivaste blandningen av luft och bränsle. 1.0 (14,6:1) är det som besiktningen vill att man visar upp, men det är i själva verket en lite mager blandning. Denna ger dock minst utsläpp.

Iochmed att detta är så viktigt att se, så går det inte att vara helt säker utan en bredbandslambda. Därför är det ett av de viktigaste instrument vi har för att kontrollera att motorn går som den ska.

Vad är skillnaden på AFR och LAMBDA? 
Det är 2st olika sätt att läsa av en lambdasond. 
Lambda mäts som 1.0 när AFR är 14,6:1. Det är helt enkelt bara två sätt att säga samma sak.