Axelvikt: Hur hittar jag det på min bil?

När behöver jag kolla upp axelvikten på min bil?

När man ska köpa sänkfjädrar eller andra typer av väghållningssatser så kan det ibland uppges en max/min axelvikt. Denna har med hårdheten på fjädrarna att göra då dom är anpassade att hålla upp en viss vikt. Ju tyngre bilen är desto hårdare måste fjädern vara för att klara av att hålla upp bilen.
Detta gör att en bilmodell kan ha flera olika fjädersatser. Det beror på att olika motoralternativ och utrustningspaket gör att modellerna väger olika mycket. Alla dessa fjädrar kommer passa på bilen men för att få maximal väghållning och komfort ska du välja den sats med rätt axelvikt för din bil.

Måste jag väga bilen för att få fram axelvikten?

Nej det krävs ingen vägning. Det är redan gjort från fabrik.
Vikten hittar du på typskylten som oftast återfinns under motorhuven eller i dörrgången beroende på bilmodell. 

På raden som anges med "Axel 1" hittar du vikten över framaxeln och "Axel 2" anger vikten över bakaxeln.
Nedan är ett exempel på en Typskylt där framaxelvikten är 1250kg och bakre är 1460kg.