Justering av Coilovers: Med Justerbar nedre infästning

Med justerbar nedre infästning!

Höjden på bilen ställer du genom att förlänga/förkorta längden på coilovern. Detta ställs genom att man flyttar upp/ned den nedre infästningen. Det går att bara släppa låsringen och sedan skruva på hela coilovern men det är faktiskt ingen genväg då det ofta går tungt i gängorna när det sitter i lite spänn. Släpp därför nedre infästningen från bilen och snurra sedan på nedre fästet. Höjden på bilen är personlig! Vill man ha en jättelåg bil så ska man ha det. Vill man däremot ha en bil med antingen komfort eller väghållning så ska man nog tänka efter en extra gång.

Att sänka bilen mycket påverkar även andra delar som inte är gjort för att ha dessa vinklar. Ofta får man mycket camber när man sänker mycket. Detta åtgärdar man genom att köpa ställbara camberstag alternativ ställa på camberplatorna som kommer på vissa coilovers.

1 Börja med att lossa på den nedre infästningen på bilen.

 

2 Släpp på den nedre låsringen med hjälp av ställnycklar.

 

3 Nu är det nedre fästet på coilovern lös vilket gör att höjden kan justeras.

Har du inte justerbar nedre infästning? Se denna istället:
Justering av Coilovers: Utan justerbar nedre infästning