Vilken Clutch Masters-koppling passar mig?(Singelkopplingar)

Att välja vilken Clutch Masters-koppling som passar bäst kan vara knepigt vid en första anblick då det finns ett stort urval. Det är dock enklare än vad det ser ut som, men man måste veta vad bilen ska användas till och hur mycket mer effekt bilen har jämfört med original. Detta beror på att Clutch Masters inte skriver ut en angiven effekt kopplingen klarar pga av att det påverkas av så många faktorer. Man har istället angett en procentuell effektökning kopplingen ska klara i jämförelse med OEM-effekten i bilen.

Vi tar ett par räkneexempel. 

Exempel 1:
Vi ska köpa en gatvänlig koppling för inspirerad körning till en Skyline R33 GT-R som trimmats till 450hk. Denna bil har 280hk från fabrik och har därför ökats med 60%. (450/280=1,6 "60% över OEM")*
Då får vi 2st kopplingar att välja på, FX100 och FX200. Här var det ju dock lite inspirerade körning i tanken så FX200 är ett bättre val än FX100.

Exempel 2:
Denna koppling är till en WRX STi 15+ som ska köras enbart på bana med ca.750hk. Denna bil har 300hk från fabrik och har därför ökats med 150%. (750/300=2,5 "150% över OEM")*
Då hamnar på en FX400. Då den enbart skulle köras på bana så kan man här välja en 6-puckad lamell för att få en lite snabbare och aggressivare anläggning.
Självklart kommer även en FX500-koppling vara ett bra alternativ till denna, pga av att körbarheten inte sätts i första rummet utan man istället söker stryktålig koppling.

*450 är egentligen 160% av 280 på samma sätt som att 750 egentligen är 250% av 300. Men nu ska vi ju bara ta reda på effekten över OEM. (Alltså tas OEM-effekten bort. 280 är 100% av 280.) Vi tar alltså bort de första 100% när vi räknar. 

Nedan följer förklaring på de olika kopplingarna.

FX100 = 70%
Denna koppling är framtagen för lite hårdare gatbruk. Den är först och främst till dig som trimmat din bil lätt, så som avgassytem, insug och andra N/A-uppgraderingar. Kopplingen känns snäppet hårdare än OEM men lägger an med samma känsla som OEM.

FX200 = 70%
Klarar samma effekt som FX100 men till skillnad mot den, så används här en stålförstärkt Kevlar-lamell. Denna koppling riktas mot den förare som kör mycket på gatan men gärna kör på bana under helgerna. FX200 har i jämförelse med FX100 ökat livslängden ytterligare med hjälp av Kevlar-lamellen. Kopplingen känns snäppet hårdare än OEM men lägger an med samma känsla som OEM.

FX250 = 110%
FX250 har en kombination av Clutch Masters nya ”Formula Button” på ena sidan av lamellen och en stålförstärkt organisk sida. Denna koppling riktas mot de som brukar sin bil på gatan och kör lite bana på helgerna men har en lite mer inspirerad körning överlag. FX250 har en högre vrid-styrka jämfört med en ren Kevlar-modell utan att den tar bort den gatvänliga karaktären som Clutch Masters är kända för.

FX300 = 110%
Denna koppling har en ren kevlarlamell och är till de mer inspirerade streetracers och de som kör bana på helgerna. Här räknar man med lite mer uppgraderingar så som andra kammar, fixad topp eller lättare laddtryck. Även FX300 kan kännas snäppet hårdare än original men väldigt lik när den ska lägga an.

FX350 = 110%
Här används en lamell av Clutch Masters "Formula Button"-typ. Denna koppling är främst till den förare som kör hårt på gatan och testar sin bil på helgerna på ett inspirerat sätt. FX350 är vrid-starkare än en koppling med kevlar-lamell i samma segment utan att ta bort den gatvänliga karaktär som Clutch Masters är känd för. I många år har entusiasterna fått välja bort körbarhet för hållbarhet eller vice versa. Det gapet har den nya lamellen minskat ner drastiskt!

FX400 = 170%
FX400 använder sig av Power Plus I-tryckplattan och har en specialtillverkad, väldigt hållbar, fjädrad keramisk lamell. Det här är den ultimata kopplingen för bankörning eller väldigt hård gatkörning(mer åt banhållet än gata). Här går att välja mellan en 6- eller 8-puckad lamell där den 6-puckade är mer aggressiv än den 8-puckade. Den fjädrade lamellen gör att den är lite mer gatvänlig än de kopplingar som har solid lamell. Dock är den som tidigare nämnt mer avsedd för bana än för gata.
Keramiska lameller är inte utformade att öka livslängden på koppling utan snarare för att klara högre vrid- och effektsiffror. Detta medför att de inte är lämpliga till gatbruk pga att de är väldigt aggressiva i karaktären. Därför rekommenderas inte dessa till bilar som är original eller nästan original.

FX500 = 200%
Den väldigt mångsidiga FX500-kopplingen går att välja i olika utföranden. Antingen med Power Plus I- eller Power Plus II-tryckplattan och solida 6- eller 8-puckad keramisk lamell. FX500-kopplingen är till för att klara extrema vrid och effekt-siffror. Det gör att den inte är lämplig att använda till gatbruk då den är väldigt aggressiv.
Keramiska lameller är inte utformade att öka livslängden på koppling utan snarare för att klara högre vrid- och effektsiffror. Detta medför att de inte är lämpliga till gatbruk pga att de är väldigt aggressiva i karaktären. Därför rekommenderas inte dessa till bilar som är original eller nästan original.

Länk till Clutch Masters:
Clutch Masters