Kamaxlar: Lyft och Duration

Kamaxlar

Kamaxlar, eller kammar som det oftast heter i folkmun, är delen som bestämmer hur mycket, när och hur länge ventilerna ska vara öppna. Dessa bestämmer med andra ord karaktären på motorn.
Genom att byta kammar kan man få en motor att bete sig helt annorlunda. Man kan flytta registret till ett område som passar ändamålet för bilen.

Det som huvudsakligen skiljer kammarna åt är Duration(Hur länge kammen håller ventilen öppen) och Lyft(Hur mycket den öppnar ventilen). Båda dessa spelar stor roll på karaktären.

Förståelse för Lyft och Duration och hur det påverkar motorgången:

Lyft:

Lyft är hur mycket kamaxeln öppnar ventilen vid den högsta punkten.

Hur mäter man lyft?
Lyftet mäts enklast genom att mäta totala höjden på nocken samt bascirkeln på kammen. Lyftet är då Nockens höjd minus Bascirkeln.

Hur påverkar olika lyft karaktären?
Att öka lyftet utan att påverka Durationen skulle behålla det tidigare registret men öka effekt över hela. Detta är dock i princip omöjligt då nockens form behöver ändras för att kunna få ett högre lyft, det gör att durationen automtiskt skulle öka också.

Duration:

Duration är vinkeln på kammen som gör att ventilen inte nuddar ventilsätet

Hur mäter man Duration?
Ett sätt att mäta Duration är att vrida kammen i en topp och ha en indikatorklocka på ventilen och en gradskiva på kamaxeln.

Hur påverkar Durationen karaktären?
En ökad Duration ger motorn mer effekt på höga varv, men gör det på bekostnad av lågregistret. Med andra ord är det alltid en kompromiss, man flyttar helt enkelt registret. Biltillverkarna letar alltid efter den bästa kompromissen för körbarhet, vilket gör att dom ofta lägger sig på en kam som ger gott om vrid på låg och mellanregistret. Det gör dock att det finns mycket att hämta på toppvarven med en annan kamaxel, med andra ord finns det mycket effekt att hämta här.