Grundläggande Chassi: Toe in/Toe out

Toe in/Toe out

Toe är hjulens vinkel i förhållande till “Center Line” (en linje rakt genom bilen sett uppifrån). Alltså om hjulen står lite lätt vinklade inåt eller utåt. Står de inåt så kallas det “toe in” och utåt så kallas det såklart “toe out”. Ett lätt sätt att hålla reda på detta i början är om du tittar ner på fötterna och låtsas att dessa är din hjul. Pekar du då tårna inåt så har du ju “toe in” och ställer du dig som Charlie Chaplin (tårna utåt) så har du “toe out”.